Strona główna
Piaskowanie śrutowanie
Metalizacja natryskowa
Galeria realizacji
Główni kontrahenci
Praca w Plasma Nowa
Kontakt z Plasma Nowa
Przedsiębiorstwo
Powłok Ochronnych
PLASMA NOWA
Bogusław Strukowski
ul. Lwowska 38
40-397 Katowice
tel. (032) 209 95 83
fax. (032) 209 95 48
tel. kom. 601 437 170
plasma-nowa@o2.pl
Plasma Nowa - Mapka Dojazdowa

Wyroby metalowe używane do wytwarzania konstrukcji stalowych, budowy maszyn i urządzeń eksploatowane są w środowiskach korozyjnych, w których ich niszczenie następuje na drodze korozji elektrochemicznej. Jedną z podstawowych metod zabezpieczania powierzchni stali przed korozją jest nanoszenie powłok ochronnych w tym metodą metalizacji natryskowej. Najbardziej rozpowszechnioną powłoką metalową stosowaną dla wyrobów ze stali jest powłoka cynkowa. Powłoka ta, będąc elektroujemną w stosunku do wyrobów stalowych spełnia dwie role, mianowicie oddziela chronione podłoże od środowiska korozyjnego a także umożliwia protektorowanie (ochronę elektrochemiczną) podłoża w przypadku wystąpienia nieciągłości powłoki (np. na skutek mechanicznego uszkodzenia).

Wytwarzanie powłok cynkowych metodą metalizacji natryskowej polega na stapianiu materiału powłokotwórczego w strumieniu gorącego gazu (pistolety płomieniowe, plazmowe, detonacyjne) lub w łuku elektrycznym (pistolety łukowe) i unoszeniu stopionych cząstek przez strumień gazu w kierunku pokrywanej powierzchni. Uzyskana powłoka jest adhezyjnie lub adhezyjno-dyfuzyjnie związana z podłożem.

Grubość powłoki metalizacji uzależniona jest od parametrów technologicznych procesu, tzn. mocy cieplenj, wydatku masowego pistoletu oraz ilości przejść - waha się w granicach od 90 do 300 mikrometrów, co daje wydatek masowy od 600 do 1800 g/m2. Struktura tych powłok stanowi zbitą masę spłaszczonych cząstek. Grubość (wielkość) natryskanych cząstek, stopień utlenienia metalu i odkształcenie cząstek zależy od parametrów procesu, jak np. w przypadku pistoletów płomieniowych ciśnienie tlenu, acetylenu i powietrza - od odległości i kąta natryskiwania. W zależności od rodzaju środowiska korozyjnego przyjmuje się następujące roczne ubytki korozyjne dla powłok cynkowych:

 • Atmosfera wiejska 1-3 mikrony
 • Atmosfera morska 2-6 mikronów
 • Atmosfera miejska 3-7 mikronów
 • Atmosfera przemysłowa 6-13 mikronów

Powyższe dane pozwalają określić trwałość powłok cynkowych w środowisku silnie agresywnym (atmosfera przemysłowa) i tak dla powłok o grubości 120 mikronów około 10 lat a o grubości 250 mikronów do 25 lat. Wskaźniki te nie uwzględniają szczególnych czynników agresywnych występujących w konkretnym przypadku. W związku z powyższym w celu wydłużenia okresu ochrony stosuje się dodatkową ochronę w postaci powłok malarskich. Okres ochronny takiego zabezpieczenia jest ok. czterokrotnie dłuższy od samej powłoki malarskiej. Metodę tę nazywa się powszechnie "duplex" a pozwala ona radykalnie zwiększyć odporność korozyjną powłok metalicznych w tym cynkowych. Dodatkowa powłoka malarska odcina powłokę metalową od środowiska korozyjnego. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami wykonania powłok, jednak koszty te kompensowane są dłuższą ich żywotnością i dłuższymi okresami bez odnawiania powłok. Ponieważ powłoki malarskie są adhezyjnie związane z podłożem, to wymaga się od nich dobrej przyczepności do powłoki cynkowej. Naturalnie dobrą przyczepność powłok malarskich zapewniają powłoki natryskiwane cieplnie. Metalizacja natryskowa, a dokładniej technologia metalizacji natryskowej daje również możliwość regeneracji zużytych części różnych urządzeń, jak również naprawy braków produkcyjnych, przywracając im własności użytkowe. W wyniku zastosowania powyższej technologii uzyskuje się na wyrobach wykonanych z materiałów standardowych powłoki o różnych własnościach, co w rezultacie daje obniżenie kosztów wykonawstwa, podwyższenie jakości i trwałości wykonywanych elementów.

Przed metalizacją natryskową
Obraz zmian korozyjnych powierzchni stalowej
Powłoka cynkowa
Mikrostruktura cynkowej powłoki zanurzeniowej
Powłoka cynkowa
Mikrostruktura cynkowej powłoki natryskiwanej cieplnie

Firma PLASMA NOWA dysponuje wysokiej jakości sprzętem do prowadzenia w/w prac: sprężarkami śrubowymi, pistoletami do metalizacji (płomieniowe, łukowe) oraz pistoletami lakierniczymi. W ramach prowadzonych prac firma PLASMA NOWA wykonała zabezpieczenia i renowację wielu konstrukcji stalowych, między innymi (patrz: galeria realizacji):

 • mostów: Cieszyn (graniczny), Zakroczyn, Płock, Łódź, Wadowice, Katowice,
  Skorogoszcz, Międzyrzec Podlaski (M1, M3, M5), Elbląg-Braniewo (M5, M23, WD28)
 • estakady dojazdowej "Mostu Solidarności" w Płocku
 • wiaduktów Centralnej Magistrali Kolejowej
 • dylatacji - poręczy i łożysk mostowych D.T.Ś. i A4 Katowice-Gliwice
 • obiektów hydrotechnicznych: Świnna Poręba, Tresna, Porąbka
 • jak również żeliwnych obiektów zabytkowych, np. największego w Europie żeliwnego
  pomnika marszałka Kutuzowa w Bolesławcu